Omogućite klijentima internet preko socijalnih mreža. Uklopite Vaše potrebe sa potrebama Vaših gostiju upravo preko WiFi Rutera. Dozvolite da budete preporučeni od strane svojih korisnika. Zaboravite sve letke i promocije na koje ste gubili vreme. Nudimo Vam mogućnost da sve stare promocije prenesete na WiFi. 

Napredni ruteri i antene velikog dometa. U mogućnosti smo da Vam ponudimo Biz WiFi O koji pokriva mnogo veći broj korisnika i sve funkcije naprednog softvera.

Neka Vaš biznis dobije svoj online prostor. Postanite prepoznatljivi i iskoristite prednosti internet tržišta. Izrađujemo precizan web softver na različitim platformama u zavisnosti od vaših potreba. Od prototipa do izrade konačnog proizvoda.

Uskoro...